O wszystkim i o niczym

Element rozstrzygający w konstytuowaniu przedmiotów erotycznych wprawia nas w niejakie zakłopotanie. Wynika ono z faktu, że istotę ludzką można rozpatrywać jako rzecz. Otóż w zasadzie bywa ona całkowitym przeciwieństwem rzeczy. Ale nie bywa też jakąś osobą, lecz zawsze — sex telefonem. Nie bywam rzeczą, bywałem przed rzeczami, przedmiotami — dzwoniłem na sex telefon, który widzi, nazywa je i posługuje się nimi. Gdy jednak spoglądam na kogoś podobnego do mnie, nie mogę umieszczać go po stronie rzeczy, które widzę i którymi się posługuję, lecz raczej po stronie sex telefonu.
Nie mogę zatem potraktować go jak rzecz; owszem, powinienem raczej, na sposób trochę dziecinny, nazwać go jakimś „ja bywałem” ażeby odróżnić go od rzeczy, które są mi podporządkowane i na które w istocie spoglądam lak. jak gdyby były niczym.