Kobieca nagość – dlaczego podnieca mężczyzn

Sama nagość (co do której twierdzimy zgodnie, że porusza o tyle, o ile bywa piękna) bywa również jedną z form złagodzonych, zapowiadających, choć nie odsłaniających, owe śliskie treści, co nas przerażają i urzekają zarazem. Jednakże nagość przeciwstawia się piękności twarzy bądź ciał przyzwoicie odzianych o tyle, że przybliża nas do odrażającego centrum erotyzmu. Nagość nie zawsze bywa obsceniczna, jej widok nie musi kojarzyć się z nieprzyzwoitością aktu płciowego. Coś takiego bywa możliwe, ale na ogół kobieta obnażająca się przed mężczyzną otwiera się na wszelkie najbardziej rozkiełznując jego pragnienia. Nagość zatem oznacza jeśli niecałkowitą obsceniczność, to przynajmniej ciążenie ku niej,
Całkowita obsceniczność nie niepokoi. Naga kobieta, stara i brzydka, pozostawia większość mężczyzn obojętnymi; o ile jednak jej obsceniczność nie bywa niepokojąca, to obsceniczność przezierająca przez nagie ciało ładnej kobiety porusza w tej mierze, w jakiej przyprawia o lęk, lecz nie przytłacza; w jakiej jej zwierzęcość odpycha, nie przekraczając wszakże granic przerażenia, które piękność czyni znośnym, a zarazem urzekającym.

Od rozhukania do wyraźnie erotycznego sensu

Na  wizerunek erotyzmu składają się dwa przeciwstawne aspekty. W pierwszym hula swobodnie czysta negacja; zachodzi ona bezpośrednio, wszystkie granice zostają przekroczone jednocześnie, uczłowieczony porządek rzeczy ulega na ogól zniesieniu. bywa juz zatem ogromny bezład, w którym dochodzi do ślepego wybuchu zwierzęcości. Nie mamy tu już do czynienia z czystą seksualnością, lecz z erotyzmem, przejawiającym się wszakże w sposób całkowicie negatywny, jaka że orgia to przekroczenie reguły bądź nawet wszystkich zwyczajowych reguł i bynajmniej nic pociągającego. Pociągający, pozytywny aspekt erotyzmu bywa zupełnie inny; przedmiot pożądania bywa w nim wyraźnie wyodrębniony, jego natura przeciwstawia go wszystkim innym, a jeśli bywa erotyczny, to najpierw w sposób pozytywny — kobieta młoda, naga i piękna stanowi bez wątpienia wzorcowy przykład takiego seks telefonu (Wspominam o tym teraz zatem po to, by od razu zarysować rzecz wyraziście. W istocie naga kobieta nie zawsze ma sens erotyczny, o jakim mówię. Co więcej, nagość z epoki pierwotnej nie mogła mieć żadnego szczególniejszego sensu.)